Диафрагма разделителя сред ЗРУ 2А-21 «Техновек»

'

Номер по каталогу: РП -1.018.001